Teamcoaching

Als team professioneel samenwerken

Wilt je het functioneren van het team op een hoger peil brengen? Is het nodig om een nieuwe denklijn in te voeren om zo tot een andere dienstverlening te komen? Of wil je aandacht voor de cultuurontwikkeling?
Als je wilt voorkomen dat er kostbare tijd verloren gaat, dan kan teamcoaching een passende interventie zijn.

Bewustwording

Bij teamcoaching richt ik mij op bewustwording van: waarden, doelen, werkmethoden, vaardigheden en de toevoegende waarde van ieder teamlid. Door een beroep te doen op de persoonlijke drijfveren en de inzet van elk teamlid komt er energie vrij om de focus te richten op de gestelde doelen. Bij teamcoaching krijgt ieder teamlid de ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Bij teamcoaching kan specifiek aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld:

  • missie, visie, waarden, normen, werkcultuur               
  • doelstellingen, producten, dienstverlening
  • methoden en werkwijzen
  • resultaatgericht werken
  • samenwerkingsvraagstukken
  • systemische dynamiek

Teamcoaching kent vele varianten in vorm en duur. In een oriëntatiegesprek kunnen we de mogelijkheden bespreken.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden die teamcoaching biedt, neem contact met mij op, bel met 06 27 10 9009.