Projectleiding

Op tijd en volgens afspraak

Soms is er bijzondere aandacht nodig voor de manier en het moment waarop de beoogde resultaten bereikt moeten zijn. Als er binnen de lopende organisatie onvoldoende ruimte is om de geplande doelstellingen te bereiken, kun je kiezen voor een projectstructuur. Dan is het de vraag: "wie kan dit project het beste leiden?"

Het voorkómen van overbelasting van de aanwezige medewerkers kan, omwille van een gezonde bedrijfsvoering, reden zijn voor een tijdelijke ophoging van capaciteit van buiten de organisatie.

Daarnaast is er vakmanschap nodig, van het uitwerken van een idee tot het uitbrengen van een advies, en van het schrijven van het projectplan tot het leiden en afronden van het project. Dat is wat ik biedt in projectleiding.

Van het begin tot het eind. 

Van de eerste gedachtewisseling tot het overdragen van een afgerond project kan ik je van dienst zijn.

Ik ben gewend te werken binnen de afgesproken kaders en sta bekend om een mensgerichte, methodische en creatieve manier van werken.