Jos Voppen

interim-manager, projectmanager, coach

Over zichzelf

Als manager, projectleider en coach, met meer dan 30 jaar ervaring in verschillende velden van zorg en welzijn, heb ik geleerd dat veel teamleiders en managers bijna ten onder gaan in de waan van de dag. De hectiek in de zorg- en welzijnssector, maar ook bij gemeentes, maakt dan dat het lonkend perspectief dat de manager zijn medewerkers eigenlijk wil voorhouden al snel veranderd in een vaak vergeten aanhangsel. Mijn waardenvrije manier om samen met managers te spiegelen aan deze vaak lastige situaties, heeft me eigenlijk altijd de voldoening opgeleverd dat teams, managers en teamleiders daarna verder kunnen met meer succes en meer plezier in hun werk.

Mijn motto is

Bij verantwoordelijkheid nemen, hoort ruimte krijgen!

Werkervaring

Ik heb gewerkt in de psychiatrie, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de zintuiglijk gehandicaptenzorg, in welzijnsinstellingen en bij gemeentes in verband met zorggerelateerde projecten.
Veel ervaring heb ik opgedaan in verblijfszorg-projecten waarin een omslag gemaakt moest worden van grootschalig wonen naar kleine wooneenheden of vormen van zelfstandig wonen. 
De laatste jaren houd ik me eveneens bezig met projecten waarin de professionals uit zorg en welzijn, anders en beter willen samenwerken. Het betreffen hier Centra voor Jeugd en Gezin, WMO-verbetertrajecten en de realisatie van samenwerking in Brede Scholen en Kulturhusen. Ik doe dit werk al meerdere jaren als zelfstandig ondernemer. Voppeninterim.

Opleidingen

Opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige, diverse managementopleidingen, trainingen m.b.t. functiewaarderingssysteem FWG, opleiding projectmanagement, vele leergangen en symposia.