drs. Jan Plas

GZ-psycholoog, klinisch psycholoog

Over zichzelf

In mijn professionele omgang met mensen probeer ik vooroordelen en eigen voorkeuren zoveel mogelijk te vermijden. Ik ben er van doordrongen dat veel kennis over de mens, het doel van gedragswetenschappen, veelal stoelt op subjectieve inzichten:  een weten dat tijd- en plaatsgebonden is. Daarmee is enerzijds een bescheidenheid in de bejegening gegeven en anderzijds een deskundigheid die zoveel mogelijk berust, uiteraard naast ervaring, op gedegen research met deugdelijke instrumenten.

Mijn motto

In de beroepsuitoefening gaat het om een uitgebalanceerd evenwicht tussen kennis, vaardigheden en attitude.

Werkervaring

Ik heb jarenlang gewerkt als hoofd van de psychologisch pedagogische sector van een centrum voor verstandelijk gehandicapten. Daarna was ik vele jaren behandelcoördinator in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek voor licht verstandelijk gehandicapten. Daar verzorgde ik  het psychologisch onderzoek voor de poli. Tenslotte werd ik behandelcoördinator van een behandelcentrum voor verstandelijk gehandicapten en tegelijkertijd, van een poliklinisch adviesteam ten behoeve van de noordelijke provincies. Daarnaast  heb ik vele cursussen verzorgd bij de Centrale RINO -groep, het GITP-PAO en sporadisch voor andere instellingen, voornamelijk op het gebied van de psychopathologie en psychodiagnostiek  bij mensen met verstandelijke tekorten. Ook aan opleidingen voor de registratie tot GZ psycholoog en Klinisch Psycholoog  heb ik meermalen mijn bijdrage geleverd. Om de beroepsuitoefening een meer wetenschappelijke basis te geven hebben dr. D.W. Kraijer, mijn voorganger bij het laatstgenoemde behandelcentrum, en ik in 1997 het ”Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid” geschreven. Het is uitgegeven door Pearson, wordt regelmatig herzien en de laatste oplage is van 2010. Verder heb ik hoofdstukken in boeken verzorgd op verzoek van derden. Inmiddels ben ik geruime tijd verbonden als consulent aan het CCE, centrum voor consultatie en expertise.

Opleiding

Doctoraal examen klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

E-mail

jj.plas@avisconsultancy.nl