Anne van der Veen MEd

interim-manager, projectleider, procesbegeleider, coach

Over zichzelf

Ik ben geboeid door de vraag: "op grond van welke waarden maken mensen keuzes?" Het bewust worden van de waarden, die als pilaren onder ons gedrag staan, is in mijn werk een steeds terugkerend thema. Als coach en therapeut stel ik me daarbij onderzoekend en oordeelvrij op.

Vastgelopen situaties en problemen zetten mij voor de uitdaging om samen met de betrokkenen naar een oplossing te werken. Naast resultaatgericht werken vanuit een duidelijke opdracht, kan ik ook genieten van het vrije denken en het ontwikkelen van nieuwe concepten. De weg ergens naar toe is voor mij net zo belangrijk als de bestemming zelf.

Het strand, de zee en de natuur zijn voor mij rustgevende ankers. Zij doen mij beseffen dat er meer is dan met het oog gezien kan worden. Mijn persoonlijke ervaring met kanker heeft mij geleerd dat veel in het leven door ons zelf tot stand gebracht kan worden, maar dat er van hogerhand hier en daar piketpalen geplaatst worden.Mijn motto

Accepteer wie je bent en de plek waar je staat, dan maak je energie vrij om te groeien in wat je wilt zijn. voor Consultatie en Expertise.            Als directeur heb ik in 2008 het bedrijf AVIS Consultancy B.V. opgericht.

Werkervaring

In 1974 ondersteunde ik voor het eerst mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Daarna werkte ik enkele jaren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als verpleegkundige heb ik daarna een periode in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt. In 1981 is mijn carrière gestart als leidinggevende. Van 1997 tot 2008 heb ik verschillende functies in het hoger management vervult. Daarnaast werkte ik als projectmanager en projectleider voor innovatieve projecten op het snijvlak van instellingszorg en maatschappelijke dienstverlening. Vanaf 2007 werk ik als consulent en casemanager voor het Centrum voor Consultatie en Expertise.  Als directeur heb ik in 2008 het bedrijf AVIS Consultancy B.V. opgericht.

Opleidingen

Na de opleiding tot verpleegkundige in de psychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking volgde ik de managementopleiding aan de Academie voor Gezondheidszorg. Bij de Rijks Hogeschool heb ik de VO Management, Beleid en Onderwijskunde gedaan en het niveau Master of Education behaald. In Utrecht heb ik een psychotherapeutische opleiding afgerond met daarin Transactionele Analyse, Systemisch Werk en Neuro Linguïstisch Programmeren als belangrijke pijlers.

De verzamelde kennis vanuit deze opleidingen combineer ik in mijn werk als consultant, coach, procesbegeleider, projectleider en interim-manager. Tel: 06 27 10 9009